Megtartotta az év első Közgyűlését Veszprém önkormányzata

Tizenhat napirendi pont a testület előtt.
 
 

Megtartotta az év első Közgyűlését Veszprém önkormányzata

Tizenhat napirendi pont a testület előtt.
 
 
 
 
 

Megtartotta az év első Közgyűlését Veszprém önkormányzata

Tizenhat napirendi pont a testület előtt.

A közgyűlés megemlékezéssel kezdődött, a jelenlévők két olyan művészről emlékezetek meg, Szoboszlay Sándor színművészről és Káté István hegedűművészről, akik sokat tettek Veszprém kulturális életének fellendítésért.

A közgyűlés kérdések megválaszolásával kezdődött. Először Nagy Piroska (független), a közterületekkel kapcsolatos kérdésére kapott polgármesteri válaszra reagált, amit csak részben fogadott el.

Forgóné Kelemen Judit (Jobbik) a táv hő árának megállapításával kapcsolatban tett fel írásos kérdést a polgármesternek.

Hartmann Ferenc (MSZP) „Ez a közigazgatás új kultúrája” című interpellációjában azt kifogásolta, hogy a közgyűlés októberben fogadta el azt a határozatot, amelyben döntöttek az új járási hivatal január 1-i beindításának feladatairól, a hivatal elhelyezéséről. A képviselők a sajtóból meglepetéssel értesülhettek arról, hogy a járási hivatal elhelyezése megváltozott és a Magyar Közlöny január 4-i számából tudták meg azt is, hogy a Rosos-kúria felújítására kétmilliárd forintot kap az önkormányzat. A kérdésének lényeg az, hogy a képviselő testület megkerülése jogszerű-e és mi lesz az előzőekben kijelölt épületek sorsa? Mi lesz a korábbi testületi döntéssel?

Porga Gyula polgármester elmondta, hogy az év végére derült ki az, hogy az önkormányzat eredeti elképzelése, a kijelölt épületben nem megoldható. A zavartalan ügyfélforgalom lebonyolításához a két ünnep között dolgozták ki az új koncepciót. Az új döntésre ezen a közgyűlésen kerülhet majd sor.

Hartmann Ferenc, mint veszprémi állampolgár nagyon örül annak, hogy ez a műemlékvédelem alatt álló épület megújul, de az látható, hogy az eredeti elképzelés nem volt kellőképpen kidolgozott.

A képviselő ezt követően arról érdeklődött, hogy hova lett a sportévzáró ünnep? Hangsúlyozta, Veszprém városban már évek óta hagyomány, hogy dajazzák azokat, akik az adott tárgyévben kiemelkedő sporteredményt értek el. Ez egyfajta elismerése a sportolóknak és a felkészítőiknek.

Porga Gyula polgármester elmondta, hogy az elmúlt év végén a városnak jelentős likviditási gondjai voltak és ezt az ünnepet méltó módon szeretnének megünnepelni. A rendezvényt február 11-én a Veszprém Arénában meg fogják tartani.

Hartmann Ferenc elfogadta a választ és javasolta, hogy a költség takarékosság érdekében az ünnepséget önkormányzat épületében is meg lehet szervezni.

Forgóné Kelemen Judit (Jobbik) kérdésében a belvárosban elhelyezett térfigyelő kamerákkal foglalkozott. Arra kért választ, hogy a rehabilitációs munkák kapcsán hány kamera van jelenleg kikapcsolva és ez mennyiben befolyásolja a belváros közbiztonságát.

Porga Gyula polgármester szerint egy villanyoszlopot kellett eltávolítani és az ezen lévő kamera került a rendszerből kiiktatásra. Ez megítélése szerint a belváros közbiztonságát nem befolyásolja.

Forgóné Kelemen Judit hiányolta a kamerát, mivel a Jobbik által, a postahivatal elé elhelyezett keresztet ismeretlenek megrongálták és ennek a kamerának a hiánya miatt nincs lehetőség a tettesek kézre kerítésére.

Gerstmár Ferenc (LMP) Brányi Máriának tette fel azt a kérdést, hogy „Merre vezet tovább a kerékpárút?” A képviselő elismerte az eddig elért eredményeket, de megjegyezte, hogy a városon belül több kerékpárútra lenne szükség. Többek között nagyon hiányzik a belvárost és a vasúti pályaudvarral összekötő kerékpárút és az ehhez kapcsolódó egyéb létesítmények kialakítása.

Brányi Mária alpolgármester a válaszában elmondta, hogy az elkövetkezendő időszak feladata az, hogy felülvizsgálják Veszprém település-szerkezeti tervét. Itt kívánják megnézni annak lehetőségét, hogy hol lehet kerékpársávokat kialakítani és esetlegesen új kerékpár utakat építeni.

Mihalovics Péter (Fidesz-KDNP) frakcióvezető a napirend előtti felszólalásában az önkormányzati politika magyarországi változásaival foglalkozott. Kiemelte, hogy ezekkel a változásokkal lesznek, akik jól fognak gazdálkodni és lesznek olyanok, akik nem. Veszprém az elmúlt időszakban a közepesen eladósodott városok közé tartozott. A kormány adósság konszolidációs programja keretében a város adósságának a 40 százalékát vállalja át, ami jó helyzetet teremt a város vezetésének.

A kérdéseket követően a lejárt határidejű határozatokról szóló beterjesztés vitája következett, ahol két kérdés, a központi orvosi ügyelet kórházba költöztetése, valamint a Hangvilla szerződéskötésének aláírása került a középpontba.

A napirendi pontok elfogadása előtt Katanics Sándor (DK) két új napirendi pontra tett javaslatot: a jutaspusztai családok átmeneti otthona megvitatására, valamint a Bajcsy-Zsilinszky út körforgalom építésének kérdésére.

Porga Gyula polgármester reagálásában elmondta, hogy mivel ezekre a kérdésekre hivatalos megkeresést nem kaptak, ezekről a kérdésekről nem tudnak dönteni.

A napirendek elfogadását követően megkezdődött az előzetesen kiadott anyagok vitája. A legnagyobb vitát az első napirendi pont, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) szóló önkormányzati rendelet megalkotása váltotta ki. A javaslathoz két módosító javaslat érkezet.

Az egyiket Forgóné Kelemen Judit (Jobbik) írásban adta be, amihez kiegészítést nem fűzött.

A másikat Hartmann Ferenc (MSZP) szóban tette meg. Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány működése alatt az európai demokratikus jogok egyre szűkülnek. Ennek a sorába tartozik az is, ha a hatalom a helyi közösségek jogosítványait csorbítja. A beterjesztésre került SZMSZ az ellenzék napirend előtti megszólalásának lehetőségeit szűkíti és a polgármesternek olyan lehetőségeket biztosít pályázatok benyújtásánál, ami csökkenti a szakbizottság és közgyűlés hatáskörét.

Gerstmár Ferenc (LMP) szerint a beterjesztésre került anyag a kérdések és interpellációk rendszeréhez nyúl hozzá, az ellenzék számára kedvezőtlenül. Ugyanis a tervezet hat napot határoz meg a kérdések és interpellációk leadására, míg az eddigi rendszerben a közgyűlést megelőző munkanap 12 óráig lehetett ezeket benyújtani. Javasolta, hogy maradjon meg a régi változat. Javasolta még, hogy a rendkívüli közgyűlések esetében is legyen lehetőség napirend előtti kérdésre.

Forgóné Kelemen Judit (Jobbik) sem értet egyet a polgármester jogkörének a kibővítésével, mert az nagymértékben csökkenti az önkormányzat hatáskörét.

Katanics Sándor (DK) számára a beterjesztésből az tűnik ki, hogy politikai kísérlet történik arra, hogy csorbítsák az ellenzék jogköreit. Hangsúlyozta, hogy ez nem fogja az ellenzéket megakadályozni abban, hogy elmondják a politikai véleményüket. Az anyagból az látható, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket az ellenzékkel nem egyeztettek.

Nagy Piroska (független) szerint a beterjesztésre került SZMSZ-ben az a jó, hogy rendezi a bizottságok hatáskörében még meglévő tisztázatlan kérdéseket.

Czaun János (Fidesz-KDNP) nem tartja lényegi kérdésnek azt, hogy a rendkívüli közgyűlésen a napirend előtt vannak-e a kérdések, vagy azt követően.

Porga Gyula polgármester kompromisszumos javaslatként azt vetette fel, hogy a kérdések és interpellációk hat nappal a közgyűlés előtt kerüljenek beadásra és a napirend előtti felszólalást előző nap 12 óráig lehessen jelezni.

Gerstmár Ferenc (LMP) hozzászólásában elmondta, hogy még mindig nem tudja, hogy a rendkívüli közgyűlésekre mi vonatkozik, mennyivel előbb kell jelezni a kérdést és az interpellációt.

Porga Gyula polgármester szerint - mivel a rendkívüli közgyűlést négy nappal előbb lehet összehívni - a kérdést, interpellációt három, a napirend előtti hozzászólást a közgyűlés előtti napon kell bejelenteni.

Ezt követte a beterjesztésre került javaslatok egyenkénti megszavazása, valamint a végszavazás, ahol az SZMSZ két Fidesz-KDNP nem szavazatot is kapott.

A közgyűlés a negyedik napirendben tárgyalta a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázatáról szóló beterjesztést. A két pályázó Horváth Károly és a jelenlegi igazgató Székely Anna volt. A közgyűlés meghallgatta a jelen lévő igazgatónőt a terveikről, elképzeléseikről, majd a közgyűlés tagjai kérdéseket intéztek a pályázóhoz. A kérdések megválaszolását követő szavazáson a közgyűlés egyhangú szavazással bízta meg Székely Annát az igazgatói feladatok ellátásával.

A közgyűlés a továbbiakban a napirend szerinti előterjesztések megvitatásával folytatta a munkáját.

 

Gyorsan szeretnél értesülni a veszport.hu híreiről? Csatlakozz hozzánk!

 
 

    Hozzászólás

    A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

    A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje.